torsdag 3. desember 2009

Klokskap


Då er eg heime igjen etter tre nye dagar på "Rektorskule". Den siste dagen hadde vi besøk av Paul Otto Brunstad som har skreve boka "Klokt lederskap - mellom dyder og dødssynder".

Sitat:
Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder. Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene.


Det handlar om ikkje alltid å gjere tingene rett, men om å gjere dei rette tingene.

Dette handlar ikkje berre om leiarskap, men også om det å vere menneske.

Julegåvetips?