tysdag 17. november 2009

102 gode år til ende

I går fekk vi melding om at bestemor Jenny var død. Sjølv om vi dei siste vekene har vore budd på å få denne meldinga, er det likevel trist. Men først og fremst sit vi igjen med gode minner om eit godt menneske som fekk levd eit langt og innhaldsrikt liv.


-- Post From My iPhone

fredag 13. november 2009

Midtlivsaften

Mitt livs aften eller ein aften midt i livet? Ein gong i halvåret møtest vi i allefall på Kyrkjetunet til ein hugnadsfull kveld med god mat og triveleg lag. "Gråstein amfiteater" (for kvelden omdøpt til Rutilteateret) tek pulsen på små og store hendingar nært og fjernt. Høgskulelektor i merkevarebygging var m.a. tilstades med fokus på korleis vi i Sogn og Fj. kan nytte svineinfluensaen i omdømebygging.måndag 2. november 2009

Fotballkameratar

To kveldar i veka møtest vaksne menn til fotballtrening i gymsalen på Flatene. Sosialt og sportsleg utfordrande. I kveld stod fotostudioet til fotografen som er på skulen desse dagane rigga i vestibylen. Då var det tid for lagbilete. Eg trur lista over dei som ikkje var tilstades er mykje lenger enn dei som var med. Vi er mange som er innom i løpet av vekene, men mange av dei på biletet utgjer den harde kjerne.


-- Post From My iPhone