måndag 2. november 2009

Fotballkameratar

To kveldar i veka møtest vaksne menn til fotballtrening i gymsalen på Flatene. Sosialt og sportsleg utfordrande. I kveld stod fotostudioet til fotografen som er på skulen desse dagane rigga i vestibylen. Då var det tid for lagbilete. Eg trur lista over dei som ikkje var tilstades er mykje lenger enn dei som var med. Vi er mange som er innom i løpet av vekene, men mange av dei på biletet utgjer den harde kjerne.


-- Post From My iPhone

Ingen kommentarer: