søndag 23. desember 2018

Jula 2018


I fjor på denne tida piska vind og ver mot vindauga på Møvik. I år er det kvitt vinterlandskap som møter oss utafor hyttevindauget i Hemsedal. Og når vi har heile flokken vår samla er livet særleg lyst og fint.

Slik var ikkje livet då julebloggen vart skrive i fjor. Olga fekk kreftdiagnosen i oktober og vekene fram til jul var av dei mest krevande vi har opplevd i våre liv. Men utover vinteren 2018 var tilbakemeldingane frå legen meir og meir positive og Olga kunne avslutte cellegift behandlinga i slutten av februar. Etter det har ho kvar 3.veke fått antistoffbehandling som held kreftcellene i sjakk. Så langt har ho respondert godt på denne behandlinga, og når ho i går kunne spenne på seg skia igjen var det nok ein milepel på vegen tilbake til det normale. «Normalt» blir det aldri, men kva er eigentleg det?

Blar vi tilbake på dei siste Julebloggane, er desse prega av gleda over barnebarna sine inntog i liva våre. Ronja på 4 er det store forbildet for veslesøster Tomine på 2.  Tomine hermar, og fleire og fleire ord festar seg i vokabularet. Til sommaren kjem nr. 3. Då ventar Marte og Vebjørn sin første.

Ein juleblogg må ha ein visst oppsummerande karakter:

Adresse:

Frode og Olga: framleis Møvik og Bergen

Karina, Ole, Ronja og Tomine: Flytta frå Haganes til Straume i mai. (Enno meir tilgjengeleg for besteforeldre som vil stikke innom).

Marte og Vebjørn: Held framleis hus på Slettebakken.

Simon og Silje: Simon framleis i Bodø. Silje flytta i haust heim til Karmøy (praksis).

Jobb/skule/barnehage:

Simon: Framleis i Forsvaret. Frå januar 3 mnd på befalskule. Tek også studiepoeng (øk/mark/led) i tillegg.

Silje: 2.år på Politihøgskulen. Praksis heime på Karmøy dette året. Tilbake i Bodø til hausten.

Marte: Har fått fast jobb på Gimle ungdomsskole der ho har jobba dei siste åra. Starta i haust på master i spesialpedagogikk (deltid). Blir av dei mest velutdanna i familien når ho er ferdig.

Vebjørn: Reiser framleis jorda rundt for å ordne oljeinstallasjonar for Slumberger. Mest under vatn, utan sjølv å vere der.

Karina: Jobbar som fysioterapeut for barn og unge i Sund kommune, som neste år skal bli ein del av nye Øygarden kommune.

Ole: Har hatt eit lite år i IT avdelinga i fylkeskommunen. Tilbake til gamlejobben frå januar. Kjekt å vere ønska tilbaka.

Ronja: I avdeling «Villsauane» i Gardstunet barnehage på Fjell. Er snart i kategorien «dei viktige kontinuitetsberarane».

Tomine: I avdeling «Grisebingen», og er vel framleis å rekne som ein fersking?

Olga: Frå august tilbake i jobb som nettredaktør i Norges Musikkorps Forbund.

Frode: Rådgiver i fagavdeling skole i Askøy kommune i eit ekstraordinært godt fagleg og sosialt miljø.

Har gjort:


- Vårtur til Barcelona.
- Maitur til Bodø. Første gong minstemann var vertskap for sine foreldre.
- El-bil tur langs vestlandskysten for å besøke Eid og Aukra.
- Ei veke på Rhodos i haust saman med Karina & co var balsam for sjela.

- Turar «heim» til Førde for å besøke folk som betyr mykje for oss.
- Frode var saman med Øyvind på kitekurs i Kroatia i vår. 50 år ingen hindring …..

For ikkje å gløyme garasjebygging. God rekreasjon for ein som sit mykje framfor skjermen. Snart i mål.

Våre foreldre, Eli, Synnøve og Martin, er alle godt opp på 80-talet. Litt service må til. Synnøve ventar over nyttår på eit inngrep for å få pacemakeren til å virke slik den skal. For Eli var det dramatisk for nokre dagar sidan då hjartet stoppa å slå. Men pacemaker er no installert, og ho blir betre dag for dag. Vi er glade for å ha foreldre som bind saman.

Kvar vi bur og kva vi gjer er sjølvsagt ein viktig del av liva våre. Men vel så viktig er kven vi er. Når livet buttar mot er dette ein viktig dimensjon som kjem enno tydelegare fram. Ikkje alltid like enkelt å setje ord på, men likevel ofte banalt enkelt: 
«-Den beste medisinen for mennesker er omsorg og kjærlighet.
-Hva om den ikke virker?
-Øk dosen.»

Dette har vi fått oppleve i stort monn det siste året både frå kollegaer, vener og familie. Takk!

Mengder av informasjon flyt forbi oss dagleg. Enkelte er også flink til å stoppe opp og reflektere. Deler i år Hanne Skartveit sine kloke ord
«Julens budskap er håpet. I julefortellingen ligger begreper som nåde. På sitt beste er julen tiden da vi forsoner oss med vår egen skrøpelighet. Tilgir oss selv våre feil, aksepterer at vi ikke alltid er den beste versjonen av oss selv. Tenker gjennom hva som er viktig i livet, og hva som ikke betyr så mye.»

God jul og eit godt 2019 til alle!

laurdag 23. desember 2017

Jula 2017

Vind og regn piskar mot vinduet denne veslejulaftanmorgonen. Men vi har lært oss å leve med vind og ver i alle fasongar her på vestkysten.

Livet er som veret; fullt av kontrastar. Ein av dei mørke kontrastane har vi fått oppleve i haust. Olga si vonde skulder som vi lenge trudde var senebetennelse viste seg å vere ein kreftsvulst som hadde spredd seg frå brystet. Denne beskjeden kom tidleg i oktober, og dei tre siste månadane har dette vore det viktigaste. Olga er i dei beste medisinske hender, og får no behandling med cellegift og antistoff.

#lykkeland
Bryllupet til Marte og Vebjørn i sommar var årets store lyspunkt. Vener og familie,  Villa Åmot frå si beste side, og eit stålande brudepar! Grillfest i hagen til May Jorunn og Vidar (Vebjørn sine foreldre) fredag kveld. Mingling i stålande kveldssol. Bryllupsbilen var 2CVen som vi brukte for 30 år sidan.

Ja, i sommar var det 30 år sidan vi gifta oss. Eit samliv som har hatt fargar i ulike fasettar, slik det skal vere. Vi er takksame for å få vere ein del av liva til kvarandre, og prøver kvar kveld å seie desse viktige orda: «Eg er glad i deg!».
(Ein liten digresjon: Eg har alltid vore glad i utropsteiknet. Etter invasjonen av smiles, likes og emojies opplever eg at det har mista litt av sin kraft……).

Simon var ferdig med førstegongstenesta i vår. I sommar/ haust var han til opptaksprøver for flygarutdanning i forsvaret. Han kom langt, men vart dessverre «selektert vekk» i siste fase. I november reiste han til Bodø, og jobbar no med å tilrettelegge for andre som skal flyge. Der får han også vere saman med kjærasten Silje som går på politihøgskulen. Dei traff kvarandre i forsvaret.

Julefoto av favorittane
Vi er glade for å ha flokken vår så nær. (Sjølv om Simon er ute å luftar seg litt….). Marte og Vebjørn held framleis hus på Slettebakken i Bergen. Karina, Ole, Ronja og Tomine er på flyttefot, men berre eit lite stykke nærare Bergen. Det er særleg kjekt å få vere «kvardagsbesteforeldre» for Ronja og Tomine. Gleda over dette går ikkje over …..

I vår tok eg valet om å seie frå meg stillinga som sjef for Askøyskolen. Eit ønskje om å leve meir og jobbe mindre låg bak. Høvet til å gå tilbake til rådgjevarstillinga eg hadde opprinneleg gjorde valet enklare. Kjekt å få jobbe vidare med så mange dyktige kollegaer og skulefolk.

Over skoddehavet på Segla
I sommar besøkte vi Nord-Norge for første gong. Bård og Merete i Tromsø tok godt i mot oss, og viste oss m.a. Sommarøya. (Merete og Olga studerte i lag). Lenger sør hadde vi fine dagar på hytta til Kristine og Roger på Furrøya. Den planlagte ferien i haust må vi ha til gode. Gode møter med vener og familie vil framleis stå høgt på prioriteringslista i 2018.

Vi har mykje å vere takksame for, sjølv om Olga sin sjukdom gjer at vi blir minna om at ingen veit kva framtida bringer. Men vi kryssar fingar og folder hender, og veit at mange gjer det med oss. Det set vi stor pris på. Nye undersøkingar på nyåret vil vise om medisinane har virka.

Julekvelden skal vi feire saman med Simon. Lavt immunforsvar gjer at det ikkje er lurt med for mange smittekjelder i nærleiken. Karina og gjengen kjem tilbake frå julefeiring i Egersund, og vi håpar å få nyårshelga i lag. Marte og Vebjørn mellomlandar her 2.dag før dei flyg vidare på nyårsferie til Australia.

Ønskjer med dette alle ei velsigna juletid, og eit godt 2018 når det kjem.

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu fødte rom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt


laurdag 24. desember 2016

Jula 2016

I gamle dagar, då ungane var små, hadde vi nissefest i Flateneskogen på vesle julaftan. I år ville Karina ta tradisjonen opp igjen og inviterte til Haganes. Nisser var vi, og graut vart servert, men vi må innrømme at veret gjorde at vi  måtte evakuere innandørs. Ronja tok ansvar for sminken.

Ronja er blitt 2 år. Solstålen vår som bur saman med mamma, pappa og Tomine på Haganes, berre 15 minutt frå mommo og besten. Stor stas å kunne vere kvardagsbesteforeldre, hente i barnehage, vere barnevakt og få overnattingsbesøk. Storesøster er Ronja også blitt. Tomine kom til verda i oktober. Ikkje mindre stas å bli besteforeldre for andre gong.

Men også stas å ha born og svigerborn tett på. Haganesbrekko garasjebryggeri utvidar stadig teknologi og sortiment. Må innrømme at eg der er mest læregut. Ole jobbar framleis med IT, Karina har jobb som fysioterapeut i Sund kommune når permisjonen er over.

Som meldt i julebrev 2015 blir det bryllup til sommaren. Brudeparet er i rute med planlegginga, og vi ser fram til ei flott Sunnfjordhelg. Marte er lærar ved Gimle ungdomsskole i Bergen og studerer matematikk ved sida av. Viktig å ha fleire fagbein å stå på. Vebjørn reiser verda rundt og sørgjer for at oljeinstallasjonar virkar og får nødvendig vedlikehald.

Simon har brukt store delar av dette året til å tene fedrelandet. Han har hatt fine månader som sjåfør i luftforsvaret på Ørlandet. Når tenesta er omme i april blir det vel eit førebels opphald i Bergen før livet går vidare til ukjent stad og med ukjent innhald. Slik er det for mange ungdommar i dag. For mykje å velje i .......

I august feira vi mor og far sitt diamantbryllup. Flotte førebilete som begge har passert 80. Aktive pensjonistar som fyller dagane sine med mykje positivt innhald. Martins snikkarbu har framleis stor produksjon.

Begge storfamiliane våre set pris på å møtast til konfirmasjonar, jubileum og andre merkedagar som er verd å feire. Vi ser fram til nye møter i 2017.

Bloggaren runda sjølv 50 i sommar, men han kom seg aldri til å realisere kystfesten på Møvik som var i tankane lenge. I staden vart det ei signingsferd oppover kysten med stor grad av desentralisert feiring.

Arbeidsgjevar er framleis Askøy kommune. Askøyskolen er eit godt lag å vere fagsjef for. Mange dyktige medarbeidarar som kvar dag gjer sitt for å legge til rette for god læring og trivsel for elevane. "Mobbefri oppvekst" er eit håret mål vi har satt oss i Askøy. Heile landsbyen må gjere kva vi kan for at alle elevane skal oppleve ein mobbefri oppvekst på skule og i fritid.

Olga sin jobbkvardag handlar framleis om musikkorps. Vi endrar oss stadig i måten vi kommuniserer og held oss oppdatert i den digitale verda. Då må formidlaren også vere framoverlent for å henge med i utviklinga.

Sjølv om livet består mest av kvardagar er det viktig å stoppe opp og gje seg sjølv eit pusterom. Det kan vere ein ferie med gode vener, tur på fjellet eller holmetur i skjergarden rett utanfor stovevindauget. På Oppheim har vi funne vår vinterplass. Ein tur på oppoverski eller bortoverski gjev god påfyll av energi.


Julekvelden feirar vi i år hos Karina og Ole. Simon må vere på vakt, men ellers er vi alle samla.

Med ønskje om ei velsigna jul og eit godt 2017 til familie, vener og kjende.


onsdag 23. desember 2015

Jula 2015

Stikkord for 2015:
 • Trivst godt som stril
 • Stas å vere «besten»
 • Ny jobb, men same arbeidsplass
 • Oppheim
 • Mykje vind
 • Bryllup
 • Over og under 50
 • Heia Molde
 • Mikrobrygging
 • Stas med familien tett på
 • Norseman
 • Kjekt å reise
 • Framleis godt gift


Det er no over 3 år sidan vi tok opp teltpluggane og flytta sørover frå Førde til Bergen og strilelandet. Etter 20 gode år i Førde viser det seg at det også går an bu og jobbe andre stader.  Og vegen til Sunnfjord er ikkje lang, verken fysisk eller digitalt.

Møvik i solnedgang
Det er på Møvik på Sotra vi har heimen vår, og det er her vi bur når vi samlar familie og vener. Men det er også fint å ha «hytta» i byen som gjer at vi kan bruke litt mindre tid til og frå jobb i kvardagen. Der flytta også Simon inn att etter tre års internatliv på Kongshaug. No er han resepsjonist på hotell midt i sentrum. Forsvaret ventar etter påske. Kvardagen med ein utvaksen tenåring i huset går veldig fint. I vinter var det mykje vind på kysten. Huset stod støtt, men delar av glasrekkverket måtte gje etter. Spørst om vi rømmer til byen neste gong det nærmar seg orkan. Men desse dagane er gløymd når kajakken kan gli gjennom stille vatn.

Tidleg krøkjast.....
Flott brudepar
Å vere «Besten» er ikkje oppskrytt. Ronja fylte 1 år i november, og det er veldig kjekt å vere tett på og kunne følgje med når ho tek sine første steg og no øver på å forme lydar til ord. Men ikkje tettare enn at det tek eit kvarter frå Møvik til Haganes der Ronja bur saman med Ole og Karina. Der har dei dobbeltgarasje med plass til mykje. M.a. Haganesbrekko garasjebryggeri som vart etablert som konsekvens av bryggekurset gutane fekk frå sine kjære i julegåve i fjor. Det har
blitt nokre liter. M.a. «Vakker brud» og «Stolt brudgom» som vart servert i bryllupet til Karina og Ole i sommar. Eg var også stolt då eg fekk leie mi dotter oppover kyrkjegolvet. Vi tenkjer tilbake på fine bryllupsdagar i august. 

Storfamilien i Spania 2015
I 2015 har vi også hatt mykje anna å feire. Mor runda 80 i haust, og i sommar var heile storfamilien samla i Spania ei veke. Kjekt å vere i lag, og kjekt å kunne feire ei flott dame. Mor og far er spreke 80 åringar som tek godt vare på kvarandre heime på Gossen. Neste sommar feirar dei diamantbryllup! Olga runda 50 i mars. Eg var så heldig at eg fekk vere leiar i arrangementsnemnda for dameselskapet. Fint å feire ei flott dame som eg er så heldig å få vere gift med. Neste år er det min tur å runde 50. Også kjekt å vere med å feire Susanne og Atle sin dag i oktober.
Å reise gir avkobling og nødvendig påfyll. I tillegg til Spania har vi dette året også vore i Montenegro og Gdansk saman med gode vener. Men også på Kikut i Sandefjord kan det gode liv nytast.

Flott turfølge
Noko av det eg saknar frå Sunnfjord er lett tilgang til fjell og snø. I februar kjøpte vi eit lite krypinn på Oppheim. Der har vi kort veg til Myrkdalen og andre fjelltoppar. Vi fekk mange fine turar på seinvinteren. Kjenner også meir og meir på at eg skulle vore nærare Molde for å få med meg meir fotball. Patrioten i meg blir ikkje mindre når vi no også inntar Europa. Heldigvis får eg neste sesong ein bortekamp i Bergen. I august var eg også med på Norseman ....... som barnevakt for Ronja og heiagjeng for Ole som deltok - ei veke før han skulle gifte seg !

I alle år har far i huset «fora» ungane med kvardagsmatematikk og problemløysing undervegs på korte og lengre bilturar. No kan eg endeleg hauste grøda av det som er sådd. Begge jentene tek no matematikk på NLA. Marte som utbygging av bachelor i idrett som ho gjorde ferdig i vår, Karina som eit nytt fagbein å stå på i tillegg til fysioen.

Frieri i det fri
Marte og Vebjørn bur i Bergen. Kjekt at vi har alle innan armlengdes avstand. I 2017 blir det bryllup på Åmot gard. Enkelte treng meir tid til planlegging enn andre. Vebjørn fridde på Via Ferrata i Loen i sommar. Eg veit ikkje kva som var alternativet til eit «ja» ......

Eg både bur og jobbar i strileland. I januar bytta eg frå rådgjevarstol til fagsjefstol i Askøyskolen. Spennande arbeidsplass i vekst og utvikling, og gode medarbeidarar som er opptatt av å bygge lag og dra i same retning. Ein slik jobb tek naturleg nok mykje tid og energi, men gjev også mykje tilbake i godt samspel som gjev gode resultat.

Ei klok stemme har sagt noko om balansen mellom å leve av og leve for. Dette perspektivet må vi aldri miste i ein travel kvardag. Vi har det godt her oppe på den grøne grein, og det må vi aldri gløyme å vere takksame for. Då må vi også våge å vere rause nok i møte med menneske på flukt som vi kan dele noko av vår rikdom med.

Med ønskje om ei velsigna juletid for alle!
måndag 23. desember 2013

Jula 2013

Det er langt mellom bloggar Solemdal sine innlegg for tida. I fjor vart det heller ikkje julehelsing her…. Då samla vi troppane og reiste til Thailand. Det vart ei strålande jul der også, bokstavleg talt, men på ein annan måte. I år samlar vi kjernefamilien på Møvik. Huset er nytt, men heimen er den same.
Sommaren 2012 tok vi altså opp teltpluggane og flytta til Bergen, eller bergensområdet. Folk spør om korleis det er å vere bergensar. Bergensar kan du ikkje bli, men det går an å leve godt saman med dei. Ekstra kjekt at vi også har våre tre med sine kjære i "armlengdes avstand".

Møvik er den nye heimen vår. Møvik Panorama. Her bur vi når vi har fri og samlar familie og vener. Her er det vér i alle fasongar, vind i alle retningar og styrker, fisk i havet, polert hav som kajakken kan gli gjennom, panoramautsikt så langt auga rekk, men først og fremst ein heim det er kjekt å komme til. Vi set stor pris på besøk. Det er ledig rom i herberget.
I vekene når vi arbeider bur vi på «hybel» i byen. Då slepp vi kø og har kortare veg til jobb. Set også pris på det urbane liv tett på.

Simon er halvvegs på musikklinja ved Kongshaug musikkgymnas. Han stortrivst både fagleg, musikalsk og sosialt. Skulen er ein internatskule. I år bur han saman med tre andre gutar i eiga leiligheit på skuleområdet. Det er eigentleg ikkje så mykje vi har sett til han denne hausten. Forstod kvifor etter ei stund …. Tangentane har etterkvart fått vel så stor interesse som strengane. Ventilane på trompeten har også blitt utforska i haust. «Dette har eg ikkje prøvd før, så det trur eg at eg vil klare» seier Pippi. Når neste julebrev blir skrive køyrer han bil åleine. Det har han sett fram til i 10 år! I mellomtida brukar han motorsykkelen sin som framkomstmiddel. Eit godt alternativt når ein bur litt i utkanten på Lepsøya. Når det gjeld kjærleiken får vi komme meir tilbake til det neste år J

Marte har funne den store kjærleiken i Vebjørn, ein triveleg sunnfjording. Om ikkje lenge flyttar dei inn i ny leiligheit på Bjerknes plass. Kjekt at dei vil bygge ei framtid i lag. Han er snart ferdig med sine ingeniørstudiar i undervannsteknologi. Marte er snart utdanna idrettspedagog, men kanskje det blir meir studiar?

I mars flytta Karina frå Stavanger til Bergen. Med seg på flyttelasset hadde ho sin Ole frå Egersund. Karina jobbar no ved eit bufellesskap medan ho ser seg rundt etter jobbar der ho i større grad får brukt sin fysioterapikompetanse. Ole er datamann, og jobbar med programmering. I haust flytta dei inn i ny leiligheit i Sædalen. Nær naturen, men likevel berre 15 min frå sentrum.

Olga sin jobb som nettredaktør i Norges  Musikkorps Forbund var grunnen til at vi byrja orientere oss sørover. Ho trivst godt i jobben, men pendling frå Førde vart litt langt, i lengda. Ho trenar fast eit par gongar i veka, og har fått kollegaer med seg. Å halde seg i form er viktigare og viktigare til eldre vi blir. Turar i skog og mark og på fjellet står også på agendaen og ho dreg med Frode til Fløyen rett som det er.  Ho likar også å skape og innimellom finn ho tid til kortlaging og blomsterdekorering. 

Frode er framleis i skuleverket, no som rådgjevar ved fagavdelinga i Askøy kommune. Ein kommune med stor vekst og dermed behov for nye skulebygg. Ein jobb med mange og utfordrande oppgåver saman med gode kollegaer. Musisering skjer mest på heimebane for tida, men fleire musikarar i kollegiet gjev høve til samspel på fleire plan. Nytt hus gjev også rom for den "steingalne". Muring og steinlegging er god avkobling for ein som sit mykje på kontor. Ein fisketur i skjærgarden rett utanfor døra er også god avkobling.

«Tider skal komme, tider skal henrulle. Slekt skal følge slekters gang». Når vi sjølv nærmar oss 50 er det ein naturleg konsekvens at våre foreldre også aldrast. Kroppane treng etterkvart litt service, men våre 3 på +/- 80 år er klåre i toppen. Det skal vi ikkje ta som ei sjølvfølge. I byrjinga av mars skal storfamilien til Aukra og feire Martin sin 80 års dag.

Vi set stor pris på gode møter med vener og familie i året som har gått. Vi har reist på lange og korte turar i lag, besøkt vener og familie, og ikkje minst fått besøk av mange. Det vil vil gjerne fortsetje med i 2014.

Stille natt - heilage natt!
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to,
varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tar Himlen i famn.

God jul og eit godt 2014 til alle!